Latvijas Mazpulku Goda nominanti arī Neretā
Ceturtdiena, 21 aprīlis 2016 22:57

Piektdien, 15. aprīlī, Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” notika biedrības “Latvijas Mazpulki” Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai!” aiztāvēšanas pasākums.

Konkursa mērķi ir, pirmkārt, sekmēt bērnu un jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem un atbildīgiem demokrātiskas sabiedrības locekļiem, uzsverot darba, uzdrīkstēšanās prasmju un attīstību veicinošas sacensības nozīmīgumu. Otrkārt, šī jauniešu organizācija savā darbībā organizē pasākumus, kas attīsta bērnos un jauniešos piederības sajūtu Latvijai un Latvijas Mazpulkiem. Biedrība “Latvijas Mazpulki” ar savu darbību mērķtiecīgi sekmē lauku jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu, rosina būt noderīgiem vietējā pašvaldībā, radina darbam un aktīvai, pārliecinātai pozīcijai dzīvē.

No 116. Neretas mazpulka savu darbību, projektus, ieguvumus mazpulkā prezentācijās aizstāvēja mazpulcēni Elīna Seņkova un Linda Pupele. Jaunietes Neretas mazpulkā aktīvi un radoši darbojas kopš tā atjaunošanas 2010. gada janvārī. Elīna un Linda ne tikai pašas raksta un realizē projektus, bet arī rosina skolas biedrus iesaistīties mazpulka dzīvē. Elīna divus gadus bija mazpulka priekšniece, bet Linda darbojās mazpulka vadībā kā sekretāre un kasiere. Meitenes bagātas inovatīvām idejām, kuras viņas ar pārējo mazpulcēnu atbalstu cenšas realizēt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa skolas dzīvē. Viena no šādām inovācijām – mazpulcēni kā brīvprātīgie palīgi sākumskolas skolotājiem pēc stundām skolēnu ārpusstundu nodarbībās un atpūtā. Pasākuma noslēgumā L. Pupele saņēma LLKC veicināšanas balvu par realizētajiem individuālajiem biznesa projektiem. Jaunietes E. Seņkova un L. Pupele saņēma Latvijas Mazpulku padomes lēmumu: piešķirt goda nomināciju “Augsim Latvijai!”, piešķirot mazpulcēna Goda nominācijas balvu – sudraba karotīti ar gravīru koka paliktnī.

 

Lidija Ozoliņa, 116. Neretas mazpulka vadītāja

 

Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
P8130981.JPG