“Nezaudēt milzīgo dziedātprieku!”
Pirmdiena, 25 aprīlis 2016 20:43

“Latvijā ir ap 700 vokālo ansambļu, to pusfinālā šogad piedalās 200. Jūs esat starp tiem,” tā 24. aprīlī Bauskas Kultūras centrā ar gandarījumu mūs apsveica Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja Mārīte Puriņa.

            Konkursa pusfinālā piedalījās 32 ansambļi, kas uzstājās 2 daļās: 1. daļā savu prasmi rādīja senioru, vīru un jauktie ansambļi, taču 2. daļā – sieviešu un pusprofesionālie ansambļi.

Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence” savā dziedātprasmē sacentās ar 16 ansambļiem 2. daļā. Tika dziedātas 2 dziesmas – akapella “Vai tā mana vaina bija?” (O. Grāvīša apdare) un “Saule danci ritināja” (S. Skrūzmanes apdare) –, tās pašas, kas atnesa augstāko pakāpi 4. martā Jēkabpilī. Saņēmām komplimentus par tērpiem no Jaunbērzes Kultūras nama dāmu vokālā ansambļa “Ilūzija” dziedātājām (tajā dzied arī māsas Legzdiņas).

Gaidot rezultātu paziņošanu, tika aicināti ansambļi izdziedāt trešo skatei gatavoto dziesmu. Vispirms citus iepazīstinājām ar to, ka esam no Sēlijas – Jāņa Jaunsudrabiņa dzimtās Neretas, tad dziedājām R. Paula dziesmu “Mēs tikāmies martā” neretieša E. Lindes apdarē. Zālē sēdošie piebalsoja. Par savu drosmi saņēmām vērtējumu no Bauskas Kultūras centra darbinieces: “Jums ir pakāpe – augstākā!”

Tagad par žūrijas vērtējumu. Kārlis Rūtentāls (Latvijas Radio kora 2. tenors) visiem teica: “Milzīgs paldies! Cik lieliski, ka esam un dziedam!” K. Rūtentāls par pusfināla vērtēšanu: tā ir stingrāka, konsekventi bargāk vērtē visā Latvijā. Tāpēc, ka rūp vokālo ansambļu attīstība. Visbeidzot novēlējums: “Nezaudēt milzīgo dziedātprieku, pielikt klāt milzīgu kvalitāti!” Daces Bulas skatījumā ansambļi bija interesanti mākslinieciskajā ziņā. Viņa novēlēja vienmēr mācīties, augt un augt.

Konkursa pusfinālā Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence” saņēma 33,42 punktus un III pakāpi. Esam lepnas par novērtējumu, jo starp 17 ansambļiem mums ir dalīta 7./8. vieta iegūto punktu ziņā. Žūrijas vērtējums pa kritērijiem: mākslinieciskais sniegums – 7,17, tehniskais sniegums – 6,33, vokālā kultūra – 6,33, stila izjūta – 6,92, kopiespaids – 6,67.

Uzklausījām žūrijas locekļu komentārus, kas ir svarīgi mūsu dziedātprasmes izaugsmei, jo mēs pārstāvam Neretas novadu un ar lielu prieku tā vārdu nesam ne vien Latvijā, bet 30. aprīlī un 1. maijā to pārstāvēsim Dublinā Latviešu kultūras svētkos Īrijā.

Kadences” vārdā – Dace Kronīte

 

Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
SDC13179.JPG