Rezultātu paziņojumi
Rezultātu paziņojums "Remontdarbu veikšana Neretas novada Zalves pagastā" PDF Drukāt
Trešdiena, 20 aprīlis 2016 07:49

Iepirkuma veids : PIL 82 panta kārtībā

Identifikācijas numurs: NNP2016/06

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt

Iepirkuma līgumu “Remontdarbu veikšana Neretas novada Zalves pagastā”

ar pretendentu SIA Ošukalns celtniecība , reģ. Nr. 45403012642 ar kopējo līguma summu EUR 17113.91 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro 91 cents), neieskaitot PVN

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 18. aprīlī

Attachments:
Download this file (rezultati_buvdarbi_zalve.doc)Rezultāti56 Kb
 
Rezultātu paziņojums "Datortehnikas apkalpošana" PDF Drukāt
Ceturtdiena, 07 aprīlis 2016 20:51
Iepirkuma veids: PIL 82 panta kārtībā
 
Identifikācijas numurs: NNP2016/05
 
Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  pārtraukt iepirkumu “Datortehnikas apkalpošana” , jāveic būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā 
 
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 04. aprīlī
 
Rezultātu paziņojums "Pārtikas produktu piegāde Neretas novads pašvaldības iestādēm" PDF Drukāt
Ceturtdiena, 31 marts 2016 21:23

Pārtikas produktu piegāde Neretas novads pašvaldības iestādēm

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/01

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma līgumu “Pārtikas produktu piegāde Neretas novads pašvaldības iestādēm” ar pretendentiem:

AS Latgales piens reģ. Nr.41503028291 iepirkuma 1.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 17253.60 (septiņpadsmit  tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro 60 centi) un iepirkuma 2. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2674.52 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro 52 centi) bez PVN;

SIA Forevers, reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 3.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 25127.30 (divdesmit pieci  tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro 00 centi) un iepirkuma 4. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3483.90 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 90 centi) bez PVN;

SIA Kabuleti Fruit, reģ. Nr.40003959814 iepirkuma 5. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1892.00 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro 00 centi);6.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 6994.40 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 40 centi); 7. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3027.40 (trīs tūkstoši divdesmit septiņi euro 40 centi);8.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4059 62.(četri tūkstoši piecdesmit deviņi euro 62 centi); 9.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 4481.95 (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro 95 centi); 10.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1859.30 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi euro 30 centi);13.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1245.16 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro 16 centi);14. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1620.10 (viens tūkstotis seši simti divdesmit  euro 10 centi);15.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 2751.82 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 82 centi); 16.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 72.80 (septiņdesmit divi euro 80 centi); 21.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 630.32 (seši simti trīsdesmit  euro 32 centi);

SIA Antaris, reģ. Nr.41503000412, iepirkuma 11. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 1895.61 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 61 cents);12.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 262.40 (divi simti sešdesmit divi euro 40 centi);17. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 3471.58 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro 58 centi); 20.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 7546.54 (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro 54 centi); 22. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 746.20 (septiņi simti četrdesmit seši euro 20 centi) bez PVN

SIA Dona reģ. Nr.40003307535 iepirkuma 18.daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 9920.86 (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit  euro 86 centi) un iepirkuma 19. daļai ar kopējo piedāvājuma summu EUR 12188.69 (divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro 69 centi) bez PVN;

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 23.martā

 
Rezultātu paziņojums "Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai" PDF Drukāt
Pirmdiena, 21 marts 2016 23:43

Iepirkuma veids : Atklāts konkurss

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/02

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma līgumu “Degvielas iegāde Neretas novada pašvaldībai” ar pretendentiem

ar AS Virši-A reģ. Nr.40003242737,iepirkuma 1.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 11908.80 (vienpadsmit    tūkstoši deviņi simti astoņi  euro 80 centi), iepirkuma 6.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 8446.70 (astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro 70 centi),

ar SIA Avēnija VP, reģ.45403022922, juridiskā adrese Jaunceltnes iela 4, Aizkraukle, LV-5101, iepirkuma 2.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 21553.00 (divdesmit viens  tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro 00 centi), iepirkuma 3.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 2452.50 (divi tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro 50 centi), iepirkuma 4.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 550.00 ( pieci simti piecdesmit  euro 00 centi), iepirkuma 5.daļai  ar kopējo līguma  summu EUR 12908.80.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņi euro 80 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 16.martā

 
Rezultātu paziņojums "Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi" PDF Drukāt
Otrdiena, 15 marts 2016 22:53

Iepirkuma veids : PIL 8.2panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2016/04

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt iepirkuma līgumu “Neretas novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu ar grants, šķembu un grunts segumu ikdienas uzturēšanas darbi “ar pretendentu Z.S. Saules reģ. Nr. 48701007766 iepirkuma 1. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 19230.00 (divdesmit viens tūkstotis divi simti trīsdesmit  euro 00 centi),

iepirkuma 2. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 17539.00 (divdesmit divi tūkstoši seši simti desmit  euro 00 centi),

iepirkuma 3. daļai   ar kopējo piedāvājuma summu EUR 5230.00 (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit  euro 00 centi), neieskaitot PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 14.martā

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 20

Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
P8130872.JPG