Neretas novada pašvaldības pētījums
Neretas novada pašvaldība īsteno Projektu „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”
Ceturtdiena, 06 decembris 2012 17:34

Neretas novada pašvaldība turpina īstenot Projektu „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”, saskaņā ar 2012.gada 16. februārī noslēgto vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Projekta īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” trešo atlasi, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
Līdz šim pašvaldība projekta ietvaros ir organizējusi pieredzes apmaiņas braucienus uz Preiļu un Krāslavas novadu pašvaldībām, ir noslēgts līgums un pabeigta Projekta galvenās aktivitātes - Pētījuma veikšana Neretas novada pašvaldības vajadzību apzināšanu - īstenošana

Neretas pētījuma noslēguma prezentācija (.PDF)

Pielikumi

 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
P8130872.JPG