Iedzīvotāji


Iedzīvotāji
Svētdiena, 14 februāris 2010 00:18

Neretas novada pašvaldībā ir raksturīgs neliels iedzīvotāju skaits. Tikai divos pagastos iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000 cilvēkus – Neretas un Mazzalves pagastos. Kopā Neretas novadā iedzīvotāju skaits uz 2014. gada 1. janvāri ir 4060.

Neretas pagastā – 1751;

Mazzalves pagastā – 1171;

Pilskalnes pagastā – 452;

Zalves pagastā – 686.

 

Iedzīvotāju blīvums – 6,3 iedzīvotāji uz vienu km2.

Salīdzinot ar 2012. gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 123iedzīvotājiem.

 

Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmē gan dabiskā, gan mehāniskā iedzīvotāju kustība. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī dzimušo bērnu skaits. Izbrauc galvenokārt jauni cilvēki, bet laukos paliek dzīvot pensionāri.

Uz 01.01.2014 vīriešu novadā ir vairāk nekā sieviešu, raksturojums procentuāli: 50,6% vīriešu (2054) un 49,4% sieviešu (2006).

 

Iedzīvotāju vecuma struktūra Neretas novadā

Vīrieši

Sievietes

Līdz darbspējas vecumam

2012./2013.g.

Darbspējas vecumā

2012./2013.g.

Pēc darbspējas vecuma

2012./2013.g.

Līdz darbspējas vecumam

2012./2013.g.

Darbspējas vecumā

2012./2013.g.

Pēc darbspējas vecuma

2012./2013.g

252/235

1545/1505

327/314

213/213

1288/1250

558/543

 

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Neretas novadā

Zēni

Meitenes

0 – 6 gadu vecumam

2012./2013.g.

7-18 gadu vecumam

2012./2013.g.

0-6 gadu vecumam

2012./2013.g.

7-18 gadu vecumam

2012./2013.g.

92/104

236/201

85/105

189/168

 

Neretas novadā uz 01.01.14.pēc PMLP datiem ir: 3699 Latvijas pilsoņi, 333 – Latvijas nepilsoņi, 28 – ārvalstu pilsoņi.

 

Neretas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs

latvieši

lietuvieši

baltkrievi

krievi

poļi

pārējie

2012g

2013g

2012g

2013g

2012g

2013g

2012g

2013g

2012g

2013g

2012g

2012g

3148

3069

427

407

70

62

425

410

46

67

67

45

 

Dzimstības un mirstības rādītāji Neretas novadā

Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā 2013.gadā reģistrēti 23 jaundzimušie - 13 meitenes un 10 zēni – par pieciem bērniem mazāk nekā 2012.gadā.

2013.gadā Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 59 miršanas fakti – 29 sievietes, t.sk. vecumā līdz 50 gadiem – 2, vecumā no 50-70 gadiem – 13, pēc 70 gadu vecuma – 20, vīrieši – 30, t.sk. vecumā līdz 50 gadiem – 2, vecumā no 50-70 gadiem – 13, pēc 70 gadu vecuma – 15.

Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts vairāk jaundzimušo meiteņu nekā zēnu, reģistrēts vairāk mirušo vīriešu nekā sieviešu.

 

2013. gadā reģistrētas 2 laulības. Visiem jaunlaulātajiem tā bija pirmā laulība. Jaunlaulāto vecums no 23-31 gadiem.

 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
SDC12920.JPG