Komitejas


Neretas novada Domes

Finanšu un attīstības komiteja

Arvīds Kviesis - komitejas priekšsēdētājs

Aivars Miezītis- komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Anna Grenciņa-Grencione

Laimonis Klimovičs

Aija Lapiņa

Viktorija Trukša

 

Neretas novada Domes

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Viktorija Trukša - komitejas priekšsēdētājs

Anna Grenciņa-Grencione

Laima Grebska

Aivars Miezītis

 

Neretas novada domes

Sociālās un veselības aprūpes komiteja

Olga Jalovčuka - komitejas priekšsēdētājs

Sandra Andersone

Laimonis Klimovičs

 

 


 

 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
0DSC_2427.jpg