Komisijas


Vēlēšanu komisija:

1. Edīte Dābola (priekšsēdētāja) mob. 29414540; e-pasts edite.dabola@inbox.lv

2. Inga Davidene (sekretāre);

3. Evita Vīnakalne;

4. Sandra Rusiņa;

5. Zanda Pauloviča;

6.Vineta Ginote;

7. Solvita Bukša.

 

 

Administratīvā komisija: (apstiprināta 11.07.2013)

1. Andis Duļķis;

2. Danute Avena, 26516730, danute2@inbox.lv

3. Guntra Vīnakalne, 22403001

4. Rūdis Lapiņš;

5.Dzintra Noreika.

 

Dzīvokļu jautājumu komisija: (apstiprināta 11.07.2013.)

1. Rihards Trukša, 29143583, rihardstruksha@inbox.lv

2. Zeltīte Odiņa;

3. Dzintra Noreika, 26432597, noreika@inbox.lv

4. Aina Vadzīte, 28322730

5. Edīte Dābola, 29414540, edite.dabola@inbox.lv

 

Neretas novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija (apstiprināta 12.09.2013.)

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Arvīds KVIESIS – Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Juris GORBAČOVS – VUGD Aizkraukles brigādes Neretas posteņa vecākais inspektors (posteņa komandieris)

 

Komisijas sastāvs:

Rolands KLIBIĶIS – Neretas novada pašvaldības izpilddirektors;

Gunārs GOLOVECKIS – Neretas novada darba aizsardzības speciālists;

Mārīte GRIGĀNE – VSAC „Latgale” direktore;

Inga APEINĀNE – ārste, I.Apeinānes ģimenes ārsta prakse;

Ilmārs GŪTMANIS –Valsts Mežu Dienests, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības mežzinis;

Edgars REINICĀNS – Zemessardzes 55. kājnieku bataljona komandieris;

Eduards TUMEĻKĀNS – Madonas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors;

Aigars ZUPA – AS „Sadales tīkls” ZA reģiona Aizkraukles nodaļas vadītājs;

Andris PAVLIŅŠ – AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;

Gunārs RUBINS – PVD Austrumzemgales pārvalde.

 

Komisijas sekretāre (nav komisijas loceklis):

Edīte DĀBOLA – Neretas novada pašvaldības sekretāre

 

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija: (apstiprināta 11.07.2013.)


Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Aina VADZĪTE - Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja


Komisijas locekļi:

Ilona STRADE - Neretas novada finanšu nodaļas vadītāja

Dzintra NOREIKA - Zalves pagasta pārvaldes vadītāja

Juris ZĀLĪTIS - Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

Zeltīte ODIŅA - Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājs

Ineta ZIEDĀNE - Iepirkumu speciālists

 

 

Starpinstitucionālā komisija (darbs ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība un audzināšana) (apstiprināta 11.07.2013.)

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Inga JERMUŠA -Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

Komisijas sekretāre

Iveta ARĀJA - Sociālā dienesta vadītāja

 

Komisijas locekļi:

Laima GREBSKA;

Inita JAKOVČIKA;

Ilona ZELTIŅA;

Vita ZELTIŅA;

Līga VAĻULE.

 

 

Lauksaimniecības zemes darījumu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs:

Anita VECTIRĀNE - Mazzalves pagasta pārvaldes sekretāre

 

Komisijas sekretāre:

Gunita GORBAČOVA - pašvaldības sekretāre/lietvede

 

Komisijas locekļi:

Aigars SAVČENKO - Zalves pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;

Juris ANDERSONS - Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;

Danute AVENA - novada lauku attīstības konsultante

 

Medību koordināciju komisija


Rolands KLIBIĶIS - Neretas novada pašvaldības izpilddirektors;

Ainārs NAGLIS - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;

Ilmārs GŪTMANIS - Valsts meža dienesta pārstāvis Sēlijas virsmežniecības Daudzeses nodaļas vecākais mežzinis;

Juris PUNDURS - biedrības "Zemnieku Saeima" pārstāvis;

Varis SĪPOLS - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis;

Andris NEIMANIS - biedrības "Meža īpašnieku biedrība" pārstāvis.

 


 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
P8130810.JPG