Mazzalves pagasta pārvaldeMazzalves pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts,

Neretas novads, LV 5133

Tālrunis: 65175132, fakss 65175241

e-pasts: mazzalvespp@apollo.lv, mazzalve@neretasnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdiena  - no 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30;

Otrdiena     - no 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00;

Trešdiena   - no 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00;

Ceturtdiena - no 8.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00;

Piektdiena  - no 8.00 līdz 15.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

 

 

Zeltīte Odiņa, Pārvaldes vadītāja

Tālrunis: 65175241, 26320931

zeltite.odina@neretasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena- plkst. 9:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Piektdiena- plkst. 9:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00


Anita Vectirāne, Sekretāre lietvede

Tālrunis: 65175132, 26325349

anita.vectirane@inbox.lv, anita.vectirane@neretasnovads.lv


Dzintra Meldere , Nodokļu administratore, kasiere

Tālrunis: 65175141

dzintra.meldere@neretasnovads.lv

 

Kases darba laiks:

Pirmdiena       plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Otrdiena         plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Trešdiena        plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Ceturtdiena    plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Piektdiena       plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00


Astra Saveļjeva , Lauku attīstības speciālists

Tālrunis: 65175138

astra.saveljeva@neretasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena-  plkst. 9:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:30

Piektdienas-  plkst. 9:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

 


Solveiga Koklevska, Neretas novada pašvaldības sociālā dienesta Sociālā darba speciāliste

Tālrunis: 65175138

solveiga.koklevska@neretasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena- plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

Piektdiena-  plkst. 8:00 – 12:00 un plkst.13:00 – 15:00

 

Benita Ziemele, Neretas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Tālrunis: 65175141, mob. 26657522

benita.ziemele@neretasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Trešdiena-     plkst. 8.00-12.00  un plkst. 13.00-16.00

Ceturtdiena-  plkst. 8.00-12.00  un plkst. 13.00-18.00


Anita Vectirāne, Neretas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Tālrunis: 26325349

anita.vectirane@neretasnovads.lv

 


Aivars Miezītis, Mazzalves pamatskola

Tālrunis: 65175137, 65175239

aivars.miezitis@neretasnovads.lv

 

Silvija Lisovska, Tūrisma organizators Mazzalves pagastā

Tālrunis: 26156535

silvija.lisovska@neretasnovads.lv

 

 


Mazzalves pagasta vēsture

Patreizējais Mazzalves pagasts veidojies no kādreizējām Mazzalves un Vecmēmeles, Lielmēmeles un Ērberģes muižu zemēm. Pagasta teritorija apdzīvot jau tūkstošiem gadu atpakaļ, par to liecina rupji un gludi apstrādāti akmens cirvji, kuri atrasti Vecmēmelē pie „Timsēniem”, „Atvasēm”, „Sileniekiem”, Mazzalvē - pie Susējās ietekas Mēmelē – pie „Svarēniem” (te ir arī agrā dzelzs laikmeta 3 kapu uzkalniņi) „Brūveros”, „Rīzemēs” u.c. Akmeņi glabājas Mazzalves skolā, arī Aizkraukles muzejā.

Patreizējās pašvaldības teritorijas piederība vēsturiskajām Latvijas zemēm un pirmskara apriņķiem:

 • 12.gs. beigas – 13.gs. 1.puse – Sēlijas zeme,
 • 13.gs. beigas (1290.-1561.g.) – pēc vācu feodāļu iekarojumiem Sēlija nonāk Livonijas ordeņa Valsts rokās, iedzīvotāji dzīvo pagastos,
 • 1465.gads – Livonijas ordeņa mestrs Johans fon Mengede izlēņo Heinriham fon Sellenam pie Mēmeles un Susējās upes lielu zemes gabalu, no kuras izauga Kurmene un Ērberģe,
 • 1493.gadā ordeņa mestrs Johans apstiprina šo lēni Sellena dēlam Frīdam,
 • Sellenu dzimtā 1582.gadā ieprecas Johans fon Līdinghauzens Volfs,
 • 1561.-1795.gadam – Kurzemes – Zemgales hercogiste (lietuviešu – poļu pakļautībā), Ērberģes novads pastāv,
 • No 1686.gada – Ērberģes novadu pārdeva zviedru majoram Vietinhofam Šēlam,
 • No 1703.gada ar precībām Aleksandrs fon Taube manto Ērberģes novadu,
 • 1800.gada Ērberģes muižas novads ar precībām pāriet Hānu dzimtas rokās, līdz ar to 1920.gadā konfiscē Latvijas valdība,
 • 1795.-1918.gadam – Kurzeme nonāk Krievijas varā (1890.gadā apvienojas Lielmēmeles un Vecmēmeles pagastus – izveidojot Mēmeles pagastu),
 • 1893.gadā kroņa Taurkalnes mežkunga muižas pagastu pievienoja Ērberģes pagastam, kas paliek ar nosaukumu Ērberģes pagasts, Kurzemes guberņā Jaunjelgavas apriņķī ietilpa Mazzalves, Ērberģes un Mēmeles pagasti,
 • 1918. gada 18.novembrī – Latvijas Valsts dibināšana, Latvija kļūst brīva no Krievijas,
 • 1922.gadā pastāv Zemgales novads, Jaunjelgavas apriņķi sadala, izveidojas Jēkabpils apriņķis ar Mazzalves, Ērberģes, Mēmeles pagastiem,
 • 1925.gadā Ērberģes pagastu apvieno ar Mazzalves pagastu,
 • 1945.gads Jēkabpils apriņķī izveido Mazzalves pagastā: Mazzalves un Krūmiņu ciemus; Mēmeles pagastā: Mēmeles un Gricgales ciemus,
 • 1949.gada beigās likvidē apriņķus un pagastus; no Jēkabpils apriņķa izveido – Jaunjelgavas rajonu, kurā ietilpst Krūmiņu ciems; Jēkabpils rajonu; Neretas rajonu, kurā ietilpa Mazzalves un Mēmeles ciemi;
 • 1953.gadā Mazzalves, Mēmeles ciemus apvieno ar nosaukumu Mazzalves pagasts, bet Gricgales ciemu pievieno Pilskalnes ciemam,
 • 1967.gada 10.janvārī – nodibina Stučkas rajonu, līdz ar to Bauskas rajona Krūmiņu ciemu pievieno Stučkas rajonam, arī lielu daļu no Jēkabpils rajona, tai skaitā Mazzalves pagastu, Neretas u.c.,
 • 1971.gadā daļu Mazzalves ciema (Zalvītes) pievieno Zalves ciemam,
 • 1978.gadā – apvieno Krūmiņu un Mazzalves ciemu,
 • 1989.gadā Stučkas rajonu pārdēvē par Aizkraukles rajonu,
 • 1990.gadā – ciemus pārdēvē par pagastiem
 • 2009.gadā teritoriālās reformas rezultātā izveido Neretas novadu, kura sastāvā ir Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts un Zalves pagasts.
Pēdējās izmaiņas ( Trešdiena, 30 septembris 2015 11:14 )
 


Neretas novads no putna lidojuma


°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
STpiedavajums
SDC13179.JPG