Neretas novada izglītības iestādes pieredzes braucienā apmeklē kaimiņnovadu direktori Drukāt
Pirmdiena, 02 maijs 2016 09:28

27. aprīlī Neretas novada izglītības iestādēs valdīja īpašs noskaņojums, jo ciemos pieredzes gūšanai brauca kaimiņnovadu – Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas – skolu direktori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Vispirms visus ar krāsainiem tauriņiem pagalmā un mīļu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu koncertiņu sagaidīja Neretas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika un audzinātājas ar bērniem. Viesi izstaigāja visas grupiņas un īpaši uzsvēra audzinātāju izdomu grupiņu noformēšanā. Pēc tam pie kafijas tases “Ziediņa” vadītāja labprāt atbildēja uz viesu jautājumiem.

Ap pusdienlaiku kaimiņnovadu direktori devās uz Mazzalvi, kur viņus sagaidīja gan skolas direktors Aivars Miezītis, gan barons fon Hāns. Viesi tika izvadāti pa Leģendu takām, satika gan Ērberģes muižas raganu, gan baronesi Marī, gan Zilo dāmu. Tad skolas direktors prezentēja Mazzalves pamatskolu, izrādīja skolas telpas un pie kafijas tases atbildēja uz jautājumiem par viesus interesējošām lietām. Viesi bija ļoti saintriģēti ar izjusto Leģendu takās un Mazzalvē redzēto un solījās braukt ciemos ar skolotāju kolektīviem un skolēniem.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesi papusdienoja, tad skolas zālē viņus sveica Initas Kalniņas vadītais sākumskolas deju kolektīvs. Skolas direktore Laima Grebska un direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša viesiem prezentēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, īpaši akcentējot skolēnu sasniegumus olimpiādēs, konkursos un sportā. Kaimiņnovadu direktori apskatīja mācību kabinetus, pabija dienesta viesnīcā. Skolu vadītāji vienojās arī turpmāk sadarboties ar Neretas Jāņa Jaunsudrabiņu vidusskolu (atsevišķi skolotāji no Neretas jau tagad strādā arī kaimiņnovadu skolās, savukārt daži pedagogi no blakusnovadiem strādā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā).

Noslēgumā Neretas viesi apmeklēja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi” un teicās noteikti atvest savus skolēnus uz muzeju ekskursijās.

 

Žanna Miezīte

Fotogalerija šeit!