Mazzalvē atver modernu kabinetu un apmāca skolotājus Drukāt
Otrdiena, 10 maijs 2016 07:27

Mazzalves pamatskolā katru gadu tiek kapitāli izremontēta kāda telpa, kāds mācību kabinets. Tikko skolas darbinieki Gvido Drevinskis un Raivis Zembergs, direktora Aivara Miezīša vadībā, nodevuši 2. klases rīcībā estētiski izremontētu un moderni iekārtotu mācību kabinetu. Kabinets aprīkots ar platformāta interaktīvo tāfeli un ultratuvās distances projektoru, tajā (tāpat kā visos mācību kabinetos) ir interneta pieslēgums un liels monitors dažādu prezentāciju demonstrēšanai skolēniem. Kabineta mācību tehnisko nodrošinājumu ikdienā izmantos 2. klases un sociālo zinību skolotāja Anda Freimane, bet nepieciešamības gadījumā arī citi skolotāji.

Lai pilnvērtīgāk un efektīvāk izmantotu kabinetā uzstādīto iekārtu iespējas, skolotāju apmācībai tika uzaicināts Hitachi dīleris Latvijā SIA BestTech pārstāvis Ivars Usāns, kurš demonstrēja pašlaik modernākās Hitachi interaktīvās tāfeles plašās funkcijas un iespējas to izmantot mācību procesa efektivitātei, skolai tika atstāti arī dažādi interaktīvie mācību materiāli. Ar mācību kabineta aprīkojuma iespējām tika iepazīstināti arī pagasta darbinieki, lai vajadzības gadījumā varētu šīs iespējas izmantot semināru un prezentāciju organizēšanai, jo Mazzalves pamatskola iesaistās arī pieaugušo izglītošanā.